Normy i certyfikaty

HACCP
System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points) służy do zarządzania jakością produktów. Jest on fundamentem naszego myślenia i postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa, umożliwiającym przewidywanie zagrożeń, ocenę ryzyka oraz pomaga wyeliminować produkty nie spełniające norm jakościowych.

BRC STANDARD FOOD
Jesteśmy certyfikowanym producentem w zakresie przestrzegania standardów jakościowych w oparciu o wymagania BRC. Nasz zakład z powodzeniem wypełnia standardy BRC, co zostało potwierdzone certyfikatem wydanym przez INTERTEK POLAND Sp. z o.o. Wypełnianie tych wysokich kryteriów jakościowych rozumiemy jako stawianie sobie nowych wyzwań na drodze do doskonałości.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Najwyższą jakość i bezpieczeństwo produktów gwarantuje stały nadzór Inspekcji Weterynaryjnej.